EM_CANPASTE

Wiadomość EM_CANPASTE określa, czy formant edycji wzbogaconej można wkleić format schowka określonego.

EM_CANPASTE wParam = uFormat (WPARAM) (UINT); 
fikcyjnymi = 0 

 

Parametry

uFormat
Wartość identyfikującą format schowka, aby spróbować lub zero próbować dowolnego formatu w Schowku.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera, jeśli format Schowka można wkleić lub w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index