EM_EXSETSEL

Wiadomość EM_EXSETSEL zaznacza zakres znaków i/lub obiektów OLE w bogatych formant edycyjny.

EM_EXSETSEL wParam = 0; 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (CHARRANGE FAR *) ichCharRange 

 

Parametry

ichCharRange
Indeksu znaku.

Zwraca wartości

Zwraca wartość indeksu linii.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości

Index