Interfejsy OLE Rich Edit

Formant edycji wzbogaconej obsługuje funkcję klienta, zdefiniowane przez obiekty OLE. Kontroli zapewnia pełną obsługę większości funkcji klienta OLE. Nie obsługuje, łączenie z zawartością. Klient jest odpowiedzialny za okien dialogowych i komunikaty o błędach, zarządzanie magazynem obiektów OLE i wsparcia poziom aktywacji w miejsce okna dokumentu i aplikacji. Klient może używać wiadomości EM_GETOLEINTERFACE celu uzyskania interfejsu IRichEditOle z formant edycji wzbogaconej, który pozwala na zarządzanie obiektami. Klient używa komunikatu EM_SETOLECALLBACK zarejestrować interfejs IRichEditOleCallback , który kontroli używa do uzyskania wymaganego interfejsów i przechowywania.

Następujące interfejsy OLE są używane z formanty edycji tekstu sformatowanego:

IRichEditOle
IRichEditOleCallback

Index