EN_STOPNOUNDO

Powiadomi, że bogate edytować formantu nadrzędnego okno, w którym wystąpił akcji dla którego formant nie może przydzielić pamięci, aby utrzymać stan Cofnij. Formant edycji wzbogaconej wysyła to powiadomienie w formie WM_NOTIFY wiadomości.

EN_STOPNOUNDO
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (NMHDR FAR *) lpNmHdr 

Parametry

uID
Identyfikator formant edycji wzbogaconej.
lpNmHdr
Wskaźnik do struktury NMHDR.

Zwraca wartości

Zwraca wartość zero do kontynuowania działania, różną od zera do zatrzymywania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate edytować Omówienie kontroli, Rich Edit powiadomieniu, NMHDR, WM_NOTIFY

Index