EM_DISPLAYBAND

Wiadomość EM_DISPLAYBAND wyświetla część formant edycji wzbogaconej zawartości, jak poprzednio sformatowany dla urządzenia przy użyciu wiadomości EM_FORMATRANGE.

EM_DISPLAYBAND wParam = 0; 
fikcyjnymi = lprc (FIKCYJNYMI) (LPRECT) 

 

Parametry

lprc
Wskaźnik do struktury RECT Określanie obszaru urządzenia do wyświetlania do.

Zwraca wartości

Jeśli operacja się powiedzie, wartość zwracany jest PRAWDA.

Jeśli operacja nie powiedzie się, wartość zwracana jest wartość FALSE.

Uwagi

Obiekty tekstowe i OLE są przycinane przez prostokąt. Aplikacja nie trzeba ustawić jest wycinany obszar.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Bogate Edytuj Omówienie kontroli, Rich Edit wiadomości, EM_FORMATRANGE, RECT

Index