menuhelpid

Struktura menuhelpid jest ostateczne dane zapisywane do zasobów RT_MENU menu lub podmenu, jeżeli członek resInfo POPUPMENUITEM struktury jest ustawiona na MFR_POPUP. Definicja menuhelpid struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

 element TypeDef struct menuhelpid {DWORD helpID; 
} menuhelpid 

 

Członkowskie

helpID
Określa wyrażenie numeryczne, wskazujący identyfikator używany do identyfikacji w menu podczas przetwarzania WM_HELP.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, MENUHEADER, POPUPMENUITEM

Index