NORMALMENUITEM

Struktura NORMALMENUITEM zawiera informacje o każdym towarze w zasobie menu, który otwiera menu lub podmenu. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct NORMALMENUITEM {resInfo programu WORD; 
    szOrOrd menuText; 
} 

 

Członkowie

resInfo
Zestaw flag bitowych, które określają typ elementu menu. Ten członek może mieć jedną z następujących wartości.
Wartość Znaczenie
MFR_END Element menu jest ostatni tego zasobu menu lub podmenu; Ta flaga jest używana wewnętrznie przez system.
MFR_POPUP Element menu otwiera menu lub podmenu; Flaga jest używana wewnętrznie przez system.

menuText
Określa ciąg Unicode zakończonym znakiem null, który zawiera tekst dla tego elementu menu. Istnieje nie stały limit rozmiaru ten ciąg.

Uwagi

Ma jednej struktury NORMALMENUITEM dla każdego elementu menu, który otwiera menu lub podmenu. Wskazuje ostatni element menu w menu ustawienie członek resInfo na MFR_END.

Menu separator jest specjalnym typem elementu menu, który jest nieaktywny, ale pojawia się jako pasek podziału między dwa elementy menu aktywnego. Wskazać separatora menu poprzez pozostawienie pustej Członkowskie menuText.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, MENUHEADER, MENUITEMINFO, POPUPMENUITEM

Index