LOCALHEADER

Struktura LOCALHEADER zawiera współrzędne x i y punktu aktywnego skojarzone z kursora zidentyfikowane przez konstrukcję RESDIR . Określenie struktury LOCALHEADER pod warunkiem, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

element TypeDef struct tagLOCALHEADER {xHotSpot programu WORD; 
    Program WORD yHotSpot; 
} LOCALHEADER 

 

Członkowie

xHotSpot
Określa współrzędną x, w pikselach, kursor punktu aktywnego.
yHotSpot
Określa współrzędną y, w pikselach, kursor punktu aktywnego.

Uwagi

Struktura LOCALHEADER jest pierwszym dane zapisane na zasób RT_CURSOR, jeśli struktura RESDIR zawiera informacje o kursorze.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, CURSORDIR, RESDIR

Index