Wyliczanie zasobów

Trzech funkcji Win32 włączania aplikacji do uzyskania listy typów zasobów, nazw i języków w module określonym. Funkcja EnumResourceTypes zawiera listę wszystkich zasobów, które typy znalezione w module, funkcja EnumResourceNames zawiera nazwę każdego zasobu w ramach danego typu, a funkcja EnumResourceLanguages zapewnia języka każdego zasobu o podanej nazwie i typie. Te funkcje i ich skojarzone wywołania zwrotnego włączania aplikacji w celu utworzenia listy wszystkich zasobów w module. Proces ten jest opisany w tworzeniu listy zasobów.

Index