MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Struktura MESSAGE_RESOURCE_ENTRY zawiera komunikat o błędzie lub tekst wyświetlany pole komunikatu o zasobach tabeli komunikatów.

element TypeDef struct _MESSAGE_RESOURCE_ENTRY {USHORT długości; 
    Flagi USHORT; 
    Tekst UCHAR [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_ENTRY, * PMESSAGE_RESOURCE_ENTRY 

 

Członkowie

Długość
Określa długość, w bajtach, ciąg wiadomości w tej struktury.
Flagi
Wskazuje, że ciąg jest zakodowane w Unicode, jeśli równa wartości 0x0001; wskazuje, że ciąg jest zakodowana w ANSI, jeśli równa wartości 0x0000.
Tekst [1]
Tablica, która zawiera komunikat o błędzie lub tekst wyświetlany pola wiadomości. Członek tekstu [1] jest symbolem zastępczym dla zmiennej długości tablicy tekstu .

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w winnt.h.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_DATA

Index