CURSORDIR

Struktura CURSORDIR zawiera wymiary obrazu poszczególnych kursora w grupie zasobów. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct CURSORDIR {WORD szerokości; 
    Program WORD wysokości; 
} CURSORDIR 

 

Członkowie

Szerokość
Określa szerokość kursora, w pikselach. Wartości dopuszczalne są 16, 32 i 64.
Wysokość
Określa wysokość kursora, w pikselach. Wartości dopuszczalne są 16, 32 i 64.

Uwagi

Struktura CURSORDIR jest przekazywana w strukturze RESDIR , jeśli struktura RESDIR opisuje kursor.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, RESDIR