ICONRESDIR

Struktura ICONRESDIR zawiera wymiary i format koloru obrazu ikony poszczególnych w grupie zasobów. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct ICONRESDIR {BAJT szerokości; 
    BAJT wysokości; 
    BAJT ColorCount; 
    BAJT zarezerwowane; 
} ICONRESDIR 

 

Członkowie

Szerokość
Określa szerokość ikony, w pikselach. Wartości dopuszczalne są 16, 32 i 64.
Wysokość
Określa wysokość ikony, w pikselach. Wartości dopuszczalne są 16, 32 i 64.
ColorCount
Określa liczbę kolorów w ikonie. Wartości dopuszczalne są 2, 8 i 16.
zarezerwowane
Zarezerwowane; musi być ustawiona na tę samą wartość, co pole zarezerwowane w nagłówku pliku ikony.

Uwagi

Struktura ICONRESDIR jest przekazywana w strukturze RESDIR , jeśli struktura RESDIR opisuje ikonę.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, RESDIR

Index