CURSORSHAPE

Struktura CURSORSHAPE zawiera informacje o kursorze.

element TypeDef struct tagCURSORSHAPE {/ / cs int xHotSpot; 
  int yHotSpot; 
  int cx; 
  int cy; 
  int cbWidth; 
  BAJT Płaszczyznach; 
  BAJT BitsPixel; 
} CURSORSHAPE, ZNACZNIE * LPCURSORSHAPE 

 

Członkowie

xHotSpot
Określa położenie poziome punktu aktywnego, względem lewego górnego rogu mapy bitowej kursora.
yHotSpot
Określa położenie pionowe punktu aktywnego, względem lewego górnego rogu mapy bitowej kursora.
cx
Określa szerokość w pikselach, kursora.
cy
Określa wysokość w pikselach, kursora.
cbWidth
Szerokość, w bajtach, bitmapy kursora.
Samoloty
Określa liczbę płaszczyzn kolorów.
BitsPixel
Określa liczbę bitów używanych do wskazania kolor piksela kursora.

Uwagi

Kiedy aplikacja przechodzi uchwyt kursor do LockResource funkcji, funkcja zwraca wskaźnik do buforu zawierający informacje na temat kursora. Aplikację można użyć struktury CURSORSHAPE dostęp do informacji.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, LockResource

Index