FONTGROUPHDR

Struktura FONTGROUPHDR zawiera informacje niezbędne dla aplikacji, aby uzyskać dostęp do konkretnej czcionki. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct FONTGROUPHDR {NumberOfFonts programu WORD; 
    DIRENTRY DE [1]; 
} 

 

Członkowie

NumberOfFonts
Określa liczbę poszczególnych czcionek skojarzonego z tym zasobem.
DE [1]
Określa DIRENTRY strukturę, która zawiera unikatowy identyfikator porządkowej dla każdej czcionki w zasobie. Członkowskie DE [1] jest symbolem zastępczym dla macierzy o zmiennej długości, DIRENTRY struktur.

Uwagi

Struktura FONTGROUPHDR następujące dane dla poszczególnych czcionki.RES pliku. Kompilator zasobów automatycznie dodaje strukturę FONTGROUPHDR , ogólnie jako ostatni wpis w pliku.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, DIRENTRY, FONTDDIRENTRY

Index