MENUHEADER

Struktura MENUHEADER zawiera informacje o wersji dla zasobu menu. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct MENUHEADER {wVersion programu WORD; 
    Program WORD cbHeaderSize; 
} 

 

Członkowie

wVersion
Określa numer wersji szablonu menu. Ten element musi być równa zero oznacza, że jest to RT_MENU utworzona za pomocą szablonu standardowego menu.
cbHeaderSize
Określa rozmiar nagłówka szablonu menu. Ta wartość wynosi zero dla menu, które można utworzyć przy użyciu szablonu standardowego menu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER, NORMALMENUITEM, POPUPMENUITEM

Index