SizeofResource

Funkcja SizeofResource zwraca rozmiar, w bajtach, określony zasób.

(DWORD SizeofResource HMODULE  hModule, / / zasobu moduł obsługiHRSRChResInfo / / obsługi zasobów);
 

Parametry

hModule
Dojście do modułu, którego plik wykonywalny zawiera zasób.
hResInfo
Dojście do zasobu. Ten uchwyt należy utworzyć przy użyciu funkcji FindResource lub FindResourceEx.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest to liczba bajtów w zasobie.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w winbase.h.
Importowanie biblioteki:Użycie kernel32.lib.

Zobacz też

Przegląd zasobów, funkcji zasobów, FindResource, FindResourceEx

Index