MAKEINTRESOURCE

Makro MAKEINTRESOURCE konwertuje wartość typu Liczba całkowita typ zasobu zgodnego z funkcjami zarządzania zasobami systemu Win32. To makro jest używany zamiast ciąg zawierający nazwę zasobu.

(LPTSTR MAKEINTRESOURCE Program WORD  wInteger / / całkowitej konwersji);
 

Parametry

wInteger
Określa wartość całkowitą do konwersji.

Zwraca wartości

Wartość zwracana jest wartość określona w programie word bity i zera w programie word wysokich numerach.

Uwagi

Wartość zwracany powinien zostać przekazany tylko do funkcji zarządzania zasobami systemu Win32, jako parametr lpType.

Makro MAKEINTRESOURCE jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define MAKEINTRESOURCE(i) (LPTSTR) ((DWORD) ((słowo) (i))) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Przegląd zasobów, zasób makra