Makra zasobów

Poniższe makro jest używana z zasobów.

MAKEINTRESOURCE

Index