MESSAGE_RESOURCE_DATA

Struktura MESSAGE_RESOURCE_DATA zawiera informacje o sformatowany tekst do wyświetlenia komunikatu o błędzie lub w oknie komunikatu w zasobach tabeli komunikatów.

element TypeDef struct _MESSAGE_RESOURCE_DATA {ULONG NumberOfBlocks; 
    Bloki MESSAGE_RESOURCE_BLOCK [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_DATA, * PMESSAGE_RESOURCE_DATA 

 

Członkowie

NumberOfBlocks
Określa liczbę MESSAGE_RESOURCE_BLOCK struktur.
Bloki [1]
Tablicy, która zawiera numer MESSAGE_RESOURCE_BLOCK struktur wskazanych przez członka NumberOfBlocks . MESSAGE_RESOURCE_BLOCKCzłonkowskichbloków [1] jest symbolem zastępczym dla tablicy o zmiennej długości bloków .

Uwagi

Struktura MESSAGE_RESOURCE_DATA może zawierać jedną lub więcej MESSAGE_RESOURCE_BLOCK struktur, które może zawierać jeden lub więcej struktur MESSAGE_RESOURCE_ENTRY każdego.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w winnt.h.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index