Zasoby

Zasób to dane binarne, które można dodać do pliku wykonywalnego aplikacji z systemu Win32. Zasób może być standardowy lub zdefiniowanych. Dane w standardowej zasobów opisuje ikonę, kursor, menu, okno dialogowe, bitmapy, rozszerzony metaplik, czcionki, akcelerator tabeli, wiadomości-spisu, ciąg-spisu lub wersji. Zasobu zdefiniowanych przez aplikację, nazywane również niestandardowe zasobu, zawiera wszystkie dane wymagane przez określoną aplikację.

Index