NEWHEADER

Struktura NEWHEADER zawiera liczby składników ikonę lub kursora w grupie zasobów. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct NEWHEADER {słowo zastrzeżone; 
    Program WORD ResType; 
    Program WORD ResCount; 
} NEWHEADER, * PNEWHEADER; 
NEWHEADER NewHeader 

 

Członkowie

Zarezerwowane
Zarezerwowane; musi mieć wartość zero.
ResType
Określa typ zasobu. Ten element musi być RES_ICON ikon i RES_CURSOR dla kursory.
ResCount
Określa liczbę elementów ikonę lub kursora w grupie zasobów.

Uwagi

Jeden lub więcej struktur RESDIR natychmiast wykonaj strukturę NEWHEADER .RES pliku. Członek ResCount określa liczbę RESDIR struktur.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, RESDIR

Index