MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

Struktura MESSAGE_RESOURCE_BLOCK zawiera informacje o ciągów komunikatów z identyfikatorami w zakresie określonym przez LowId i HighId .

element TypeDef struct _MESSAGE_RESOURCE_BLOCK {ULONG LowId; 
    ULONG HighId; 
    ULONG OffsetToEntries; 
} MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, * PMESSAGE_RESOURCE_BLOCK 

 

Członkowie

LowId
Określa najniższy identyfikator wiadomości zawarte w tej MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
HighId
Określa najwyższy identyfikator wiadomości zawarte w tej MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
OffsetToEntries
Określa przesunięcie w bajtach, od początku struktury MESSAGE_RESOURCE_DATA struktury MESSAGE_RESOURCE_ENTRY w tej MESSAGE_RESOURCE_BLOCK. Struktury MESSAGE_RESOURCE_ENTRY zawiera ciągi wiadomości.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w winnt.h.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, MESSAGE_RESOURCE_DATA, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index