FreeResource

Funkcja FreeResource jest przestarzała. Jest pod warunkiem, aby uprościć przenoszenie aplikacji 16-bitowych opartych na Win32. Nie jest konieczne dla aplikacji opartych na Win32 zwolnić zasoby ładowane za pomocą funkcji LoadResource . Zasób, uzyskane przez LoadResource jest automatycznie zwalniana, gdy moduł jest został załadowany z jest zwolniony. Jednakże aby oszczędzić pamięć i zmniejszyć rozmiar proces roboczy zestaw, należy zwolnić pamięci, skojarzone z akceleratora tabele, mapy bitowe, kursory, ikony i menu przez wywołanie funkcji w poniższej tabeli.

Zasób Funkcja wydania
Akcelerator tabeli DestroyAcceleratorTable
Mapa bitowa UsuńObiekt
Kursor DestroyCursor
Ikona DestroyIcon
Menu DestroyMenu

Zobacz też

Przegląd zasobów, funkcji zasobów

Index