DIRENTRY

Struktura DIRENTRY zawiera unikatowy porządkowych, identyfikujący poszczególne czcionki w grupie zasobów czcionki. Określenie struktury dostarczone, Oto wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

struct DIRENTRY {fontOrdinal programu WORD; 
} 

 

Członkowskie

fontOrdinal
Określa unikatowy identyfikator porządkowej dla poszczególnych czcionki w grupie zasobów czcionki.

Uwagi

Struktura FONTDIRENTRY określonej czcionki następuje bezpośrednio struktury DIRENTRY dla wybranej czcionki.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Przegląd środków, struktur zasobów, FONTDIRENTRY, FONTGROUPHDR

Index