Menu odniesienia

Dla wygody w tym temacie przedstawiono listę menu programowania elementy pogrupowane według obszaru funkcjonalnego.

Alfabetycznej listy można znaleźć w następujących tematach:

Uchwyty menu

GetMenu
GetSubMenu
GetSystemMenu
IsMenu

Element menu informacji

GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuState
SetMenuItemInfo

MENUITEMINFO

Elementy Menu domyślne

GetMenuDefaultItem
SetMenuDefaultItem

Element menu Państwa

CheckMenuItem
CheckMenuRadioItem
EnableMenuItem
HiliteMenuItem
SetMenuItemBitmaps

Szablony menu

LoadMenu
LoadMenuIndirect
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Menu stworzenia i modyfikacja

AppendMenu zawsze zwraca
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
InsertMenu
InsertMenuItem
ModifyMenu
RemoveMenu

SetMenuItemInfo

Wyświetlanie menu

SetMenu
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx
WM_CONTEXTMENU

Menu wiadomości

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCOMMAND

Index