Menu skrótów klawiaturowych

Oprócz posiadające klawisz dostępu, element menu mogą mieć klawisz skrótu z nią skojarzone. Klawisz skrótu różni się od klawisz dostępu, ponieważ menu musi być aktywne dla klawisza skrótu do pracy. Klawisz dostępu jest również zawsze związane z elementu menu klawisz skrótu jest zazwyczaj (ale nie musi być) skojarzone z elementu menu.

Tekst, który identyfikuje klawisz skrótu jest dodawany do ciąg tekstowy element menu. Tekst skrótu pojawia się po prawej stronie nazwy elementu menu, po znaku odwrotnej kreski ukośnej i kartę (\t). Na przykład "amp;Close\t&Alt + F4 "reprezentuje polecenia Zamknij z kombinacji klawiszy alt + f4 klawiszem skrótu i literą"C"jako swój klucz dostępu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Skróty klawiaturowe.

Index