TPMPARAMS

Struktura TPMPARAMS zawiera rozszerzone parametrów dla funkcji TrackPopupMenuEx.

 element TypeDef struct tagTPMPARAMS {UINT cbSize; 
    RECT rcExclude; 
} TPMPARAMS, ZNACZNIE * LPTPMPARAMS 

 

Członkowie

cbsize
Rozmiar struktury, w bajtach.
rcExclude
Prostokąt, aby wykluczyć podczas pozycjonowania okna, zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu struktur, TrackPopupMenuEx, prostokąt