MENUEX_TEMPLATE_HEADER

Struktura MENUEX_TEMPLATE_HEADER określa nagłówek dla szablonu rozszerzonych menu. Definicja struktury tu podana jest wyjaśnienie tylko; nie jest obecny w dowolnym pliku standardowego nagłówka.

/ / element typedef struct / / WORD wVersion; 
/ / WORD wOffset; 
/ / DWORD dwHelpId; 
/ /} MENUEX_TEMPLATE_HEADER 

 

Członkowie

wVersion
Numer wersji szablonu. Ten element musi wynosić 1 rozszerzone menu szablonów.
wOffset
Przesunięcie pierwszego struktury MENUEX_TEMPLATE_ITEM , stosunku do końca tego członka struktury. Jeśli pierwszy definicji elementu następuje bezpośrednio Państwa dwHelpId , członek ten powinien być 4.
dwHelpId
Identyfikator pomocy paska menu.

Uwagi

Szablon programu rozszerzonych menu składa się z struktury MENUEX_TEMPLATE_HEADER następuje jeden lub więcej sąsiadujących struktury MENUEX_TEMPLATE_ITEM . Struktury MENUEX_TEMPLATE_ITEM , które są zmiennej długości, są wyrównane na liczbę granic. Aby utworzyć menu z szablonu rozszerzonych menu w pamięci, należy użyć funkcji LoadMenuIndirect.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwana.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu struktur, LoadMenuIndirect, MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Index