DestroyMenu

Funkcja DestroyMenu niszczy podane menu i zwalnia pamięć, która zajmuje menu.

 (BOOL DestroyMenu HMENU  hMenu / / dojście do menu, aby zniszczyć);
 

Parametry

hMenu
Dojście do menu aby zostać zniszczone.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Przed zamknięciem, aplikacja musi użyć funkcji DestroyMenu do zniszczenia menu nie przypisany do okna. Menu, który jest przypisany do okna automatycznie jest niszczony, kiedy zamyka aplikację.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index