GetMenu

Funkcja GetMenu pobiera dojścia do menu przypisane do danego okna.

(HMENU GetMenu HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, w których uchwyt menu jest pobierana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojściem do menu. Jeżeli danego okna nie menu, wartość zwracana jest wartość NULL. Jeśli okno to jest okno potomne, wartość zwracany jest niezdefiniowana.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, GetSubMenu, SetMenu

Index