Przy użyciu elementu Menu mapy bitowe

System może używać bitmapę zamiast ciąg tekstowy do wyświetlenia elementu menu. Aby użycia mapy bitowej, należy ustawić flagę MFT_BITMAP dla tego elementu menu i określić dojścia do mapy bitowej, który system powinien wyświetlać dla tego elementu menu. W tej sekcji opisano sposób ustawić flagę MFT_BITMAP i pobrać uchwytu na bitmapę.

Aplikacje napisane dla 16-bitowych wersjach systemu Windows można ustawić flagę MF_BITMAP ze starych funkcje menu.

Index