Ustawienie flagi typu mapa bitowa

Flaga MFT_BITMAP lub MF_BITMAP instruuje system, aby użyć bitmapy, a nie ciągu tekstowego do wyświetlenia elementu menu. Element menu MFT_BITMAP lub MF_BITMAP Flaga musi być ustawiona w czasie wykonywania; nie można ustawić w pliku definicji zasobów.

Do nowych zastosowań można użyć funkcji SetMenuItemInfo lubInsertMenuItem , aby ustawić flagę typu MFT_BITMAP. Aby zmienić element menu z elementu tekst elementu mapy bitowej, należy użyć SetMenuItemInfo. Aby dodać nowy element mapę bitową do menu, użyj funkcji InsertMenuItem.

Aplikacje napisane dla wcześniejszych wersji systemu można nadal używać funkcji ModifyMenu, InsertMenulub AppendMenu zawsze zwraca ustawić flagę MF_BITMAP. Aby zmienić element menu z elementu ciąg tekstu elementu mapy bitowej, należy użyć ModifyMenu. Aby dodać nowy element mapę bitową do menu, użyć flagi MF_BITMAP funkcji InsertMenu lub AppendMenu zawsze zwraca.

Index