GetMenuItemID

Funkcja GetMenuItemID pobiera identyfikator elementu menu pozycji menu znajduje się w określonej pozycji w menu.

(UINT GetMenuItemID HMENU  hMenu, / / obsługi menuintnienastawionych / pozycja elementu menu);
 

Parametry

hMenu
Dojście do menu, zawierający element, którego identyfikator ma być pobrana.
nienastawionych
Określa od zera względne położenie elementu menu, którego identyfikator ma być pobrana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa identyfikator elementu danego menu. Jeśli identyfikator elementu menu ma wartość NULL lub określonego elementu spowoduje otwarcie podmenu, wartość zwracany jest równa 0xFFFFFFFF.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, GetMenuItemCount

Index