WM_EXITMENULOOP

Wiadomość WM_EXITMENULOOP informuje procedurę okna głównego aplikacji został zakończony pętli modalnej menu.

WM_EXITLOOP wParam = fIsTrackPopupMenu (wartość logiczna) / / flags fikcyjnymi menu skrótów = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fIsTrackPopupMenu
Określa, czy menu zaangażowanych jest menu skrótów. Ten parametr ma wartość true, jeśli jest menu skrótów, wartość FALSE jeśli nie.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Funkcja DefWindowProc zwraca wartość zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu wiadomości, DefWindowProc, WM_ENTERMENULOOP

Index