Separatory elementu menu i podziały

System przewiduje specjalny typ elementu menu o nazwie separatora, który pojawia się jako linia pozioma. Separatora można użyć do menu należy podzielić na grupy powiązanych elementów. Separator nie można używać w pasku menu, a użytkownik nie może wybrać separatora.

Gdy pasek menu zawiera więcej nazw menu nie mieści się w jednym wierszu, system otacza paska menu przez automatyczne podzielenie go na dwóch lub więcej wierszy. Można spowodować, że podział wiersza występować w określonego elementu na pasku menu przypisując flagę typu MFT_MENUBREAK do elementu. System umieszcza ten element i wszystkie kolejne elementy w nowym wierszu.

Gdy menu zawiera więcej elementów niż zmieści się w jednej kolumnie, menu zostaną obcięte. Można spowodować, że podział kolumny występuje w określonej pozycji w menu przez przypisywanie flagi typu MFT_MENUBREAK do elementu lub za pomocą opcji MENUBREAK w instrukcji MENUITEM. System umieszcza ten element i wszystkie kolejne elementy w nowej kolumnie. Flaga typu MFT_MENUBARBREAK ma ten sam skutek, z wyjątkiem linii pionowej pojawia się między nową kolumnę i starych.

Jeśli używasz AppendMenu zawsze zwraca, InsertMenulub ModifyMenu funkcji przypisywania podziały wierszy, należy przypisać flagi typu MF_MENUBREAK lub MF_MENUBARBREAK.

Index