Uchwyty menu

System generuje unikatowy uchwyt dla każdego menu. Menu obsługi jest wartością typu HMENU . Aplikacja musi określić uchwyt menu w wielu funkcji menu systemu Win32. Podczas tworzenia menu lub załadować zasobu menu zostanie wyświetlony uchwyt paska menu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie Menu.

Aby pobrać dojścia do paska menu, menu, który został utworzony lub załadowane, należy użyć funkcji GetMenu . Aby pobrać dojścia do podmenu skojarzony element menu, należy użyć funkcji GetSubMenu lub GetMenuItemInfo . Aby pobrać dojścia do menu okno , należy użyć funkcji GetSystemMenu.

Index