GetMenuItemCount

Funkcja GetMenuItemCount określa liczbę elementów w menu określonego.

int GetMenuItemCount ( HMENU  hMenu / / obsługi menu);
 

Parametry

hMenu
Dojście do dojścia do menu należy zbadać.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany określa liczbę elementów w menu.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest –1. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, GetMenuItemID

Index