Elementy menu

Następujące tematy dyskusji, jakie system wykonuje, gdy użytkownik wybierze element menu i sposoby stosowania można sterować element wyglądu i funkcjonalności.

Index