Ustawienie atrybutu znacznik wyboru

Funkcja CheckMenuItem Ustawia atrybut znacznika wyboru element menu, zaznaczony lub niezaznaczony. Można określić wartość MF_CHECKED należy ustawić atrybut znacznika wyboru kontroli i wartość MF_UNCHECKED, aby ustawić je niezaznaczone.

Można również ustawić stanu zaznaczenia elementu menu za pomocą funkcji SetMenuItemInfo.

Czasami grupa elementów menu reprezentuje zbiór opcji wykluczają. Za pomocą funkcji CheckMenuRadioItem , można sprawdzić jeden element menu, podczas gdy jednocześnie usunięcie znacznika wyboru z wszystkich innych elementów menu w grupie.

Index