IsMenu

Funkcja IsMenu określa, czy przez uchwyt uchwyt menu.

(BOOL IsMenu HMENU  hMenu / / dojście do badania);
 

Parametry

hMenu
Uchwyt badane.

Zwraca wartości

Jeśli hMenu jest uchwyt menu, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli hMenu nie jest dojściem menu, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu

Index