Menu skrótów

System zawiera również menu skrótów. Menu skrótów nie jest dołączony do paska menu; to może się gdziekolwiek na ekranie. Aplikacja zwykle kojarzy menu skrótów, część okna, takich jak obszaru klienta lub określonego obiektu, takie jak ikona. Z tego powodu tych menu są również nazywane menu kontekstowe.

Menu skrótów pozostają ukryte, dopóki użytkownik uaktywnieni, zazwyczaj poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, pasek narzędzi lub przycisk na pasku zadań. Menu jest zazwyczaj wyświetlany w miejscu kursora daszek lub myszy.

Index