CheckMenuItem

Funkcja CheckMenuItem ustawia stan elementu menu określonego atrybutu znacznika wyboru, zaznaczony lub niezaznaczony.

Funkcja CheckMenuItem została zastąpiona funkcji SetMenuItemInfo . Można nadal używać CheckMenuItem, jednakże, jeśli nie potrzebujesz wszelkich rozszerzonych funkcji SetMenuItemInfo.

(DWORD CheckMenuItem HMENU  hmenu, / / obsługi menuUINTuIDCheckItem, / / do zaznacz lub usuń zaznaczenie elementu menuUINTuCheck / / flags elementu menu);
 

Parametry

hmenu
Dojście do menu odsetki.
uIDCheckItem
Określa element menu, których atrybut znacznika wyboru ma zostać utworzona, określone przez parametr uCheck.
uCheck
Określa flagi, które kontrolują interpretacji parametru uIDCheckItem i stanowi element menu Znacznik wyboru atrybutu. Ten parametr może być kombinacją MF_BYCOMMAND, lub MF_BYPOSITION i MF_CHECKED lub MF_UNCHECKED.
Wartość Znaczenie
MF_BYCOMMAND Wskazuje, że parametr uIDCheckItem podaje identyfikator elementu menu. Flaga MF_BYCOMMAND jest wartością domyślną, jeśli określono flagę MF_BYCOMMAND ani MF_BYPOSITION.
MF_BYPOSITION Wskazuje, że parametr uIDCheckItem daje od zera względne położenie elementu menu.
MF_CHECKED Ustawia atrybut znacznika wyboru stan zaznaczenia.
MF_UNCHECKED Ustawia atrybut znacznika wyboru Państwu niezaznaczone.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa poprzedniego stanu elementu menu (MF_CHECKED lub MF_UNCHECKED). Jeśli element menu nie istnieje, wartość zwracany jest równa 0xFFFFFFFF.

Uwagi

Element w pasku menu nie może mieć znacznik wyboru.

Parametr uIDCheckItem określa element, który spowoduje otwarcie podmenu lub element polecenia. Dla elementu, który spowoduje otwarcie podmenu parametru uIDCheckItem musi określić położenie elementu. Dla elementu polecenia parametr uIDCheckItem można określić pozycję towaru lub jego identyfikator.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, EnableMenuItem, GetMenuItemID, SetMenuItemBitmaps, SetMenuItemInfo

Index