WM_ENTERMENULOOP

Wiadomość WM_ENTERMENULOOP informuje procedurę okna głównego aplikacji wprowadzenia pętli modalnej menu.

WM_ENTERMENULOOP wParam = fIsTrackPopupMenu (wartość logiczna) / / flags fikcyjnymi menu skrótów = 0;            / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

fIsTrackPopupMenu
Określa, czy menu okno został wprowadzony przy użyciu funkcji TrackPopupMenu . Ten parametr ma wartość true, jeśli menu okno został wprowadzony przy użyciu TrackPopupMenui FALSE jeżeli nie była.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Funkcja DefWindowProc zwraca wartość zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu wiadomości, DefWindowProc, WM_EXITMENULOOP

Index