Okno klasy menu

Można określić domyślne menu o nazwie klasy-valikosta podczas rejestrowania klasy okna. Aby to zrobić, można przypisać nazwę zasobu menu Szablon członkowi lpszMenuName struktury WNDCLASS , używane do rejestrowania klasy.

Domyślnie każde okno jest przypisany menu klasy dla swojej klasy okna, więc nie ma potrzeby jawnie załadować menu i przypisać ją do każdego okna. W menu klasy można zastąpić, określając uchwyt innego menu w wywołaniu funkcji funkcji CreateWindowEx . Można również zmienić menu Okno, po utworzeniu za pomocą funkcji SetMenu . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Klasy okien.

Index