Trwa ładowanie zasobów Menu szablon

Aby załadować zasobu menu szablon, należy użyć funkcji LoadMenu , określający dojście do modułu, który zawiera zasób i identyfikator szablonu menu. Funkcja LoadMenu zwraca uchwyt menu, który można przypisać menu Okno. W tym oknie staje się menu Okno właściciela, otrzymywanie wszystkich komunikatów generowanych przez menu.

Aby utworzyć menu z szablonu menu, który znajduje się już w pamięci, należy użyć funkcji LoadMenuIndirect . Jest to przydatne, jeśli aplikacja generuje szablony menu dynamiczne.

Aby przypisać menu Okno, należy użyć funkcji SetMenu lub określ menu uchwyt w parametrze hMenu funkcji funkcji CreateWindowEx , tworząc okno. Inny sposób można przypisać menu Okno jest określenie szablonu menu podczas rejestrowania klasy okno; Szablon określa menu określonego jako menu klasy dla tej klasy okno.

Posiadać system automatycznie przypisać określonym menu Okno, należy określić szablon, w menu podczas rejestrowania klasy okna. Szablon określa menu określonego jako menu klasy dla tej klasy okna. Następnie, tworząc okno danej klasy, system automatycznie przypisuje podane menu aby oknie.

Aby utworzyć menu klasy, zawierać identyfikator zasobu menu szablonu jako członek lpszMenuName struktury WNDCLASS , a następnie przekazać adres struktury funkcji RegisterClass.

Index