GetMenuCheckMarkDimensions

Uwaganbsp; Ta funkcja jest przestarzała. Użycie GetSystemMetrics funkcji wartości CXMENUCHECK i CYMENUCHECK do pobrania wymiary bitmapy.

Funkcja GetMenuCheckMarkDimensions zwraca wymiary domyślną mapę bitową znacznik wyboru. System wyświetla tę mapę bitową obok elementów menu zaznaczone. Przed wywołaniem funkcji SetMenuItemBitmaps , aby zamienić domyślną mapę bitową znacznik wyboru dla elementu menu, aplikacja musi określić rozmiar bitmapy poprawne przez wywołanie GetMenuCheckMarkDimensions.

DŁUGI GetMenuCheckMarkDimensions(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa wysokość i szerokość w pikselach, bitmapy zaznaczone domyślnie. Program word wysokich numerach zawiera wysokość; program word bity zawiera szerokość.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, SetMenuItemBitmaps

Index