DrawMenuBar

Funkcja DrawMenuBar odrysowania pasek menu określonego okna. Jeśli pasek menu zmienia się po systemu utworzył okna, ta funkcja musi zostać wywołana do rysowania paska menu zmienionych.

(BOOL DrawMenuBar HWND  hWnd / / dojście do okna z paskiem menu do rysowania);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, którego pasek menu wymaga, ponowne rysowanie.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index