Wyciągnąć właściciela menu i komunikat WM_MEASUREITEM

Zanim system wyświetla element menu rysowania przez właściciela, po raz pierwszy, wysyła komunikat WM_MEASUREITEM procedurze okno okna, który jest właścicielem danego elementu menu. Ta wiadomość zawiera wskaźnik do struktury MEASUREITEMSTRUCT , który identyfikuje element i zawiera dane elementu aplikacja może zostały przypisane do niego. Procedurę okna muszą wypełnić członków itemWidth i itemHeight struktury zanim wrócił do przetwarzania wiadomości. System używa informacji w tych członków, tworząc prostokąta obwiedni, w którym aplikacja zwraca element menu. Również używa informacji w celu wykrywania Jeśli użytkownik wybierze element.

Index