Zasoby szablonu menu

Większość aplikacji utwórz menu za pomocą menu Szablon zasobów. Menu Szablon definiuje menu, łącznie z elementami w wszystkich menu i pasek menu. Informacji na temat tworzenia zasobu menu szablon na ten temat można znaleYć w dokumentacji z narzędziami rozwoju.

Po utworzeniu zasobu menu Szablon i dodać je do aplikacji przez plik wykonywalny (.Plik EXE), można użyć funkcji LoadMenu załadować zasobu do pamięci. Ta funkcja zwraca uchwyt do menu, który następnie można przypisać do okna za pomocą funkcji SetMenu.

Wdrażanie menu jako zasoby sprawia, że aplikacja łatwiej zlokalizować do użytku w wielu krajach. Tylko plik definicji zasób musi być lokalizowane dla każdego języka, nie kod źródłowy aplikacji.

Index