Zniszczenie menu

Jeśli menu jest przypisany do okna, a to okno jest niszczony, system automatycznie niszczy menu i jego podmenu, zwalnianiu pamięci zajmowanych przez menu i menu uchwyt. System automatycznie zniszczy menu, w którym nie jest przypisany do okna. Aplikacja musi zniszczyć menu nieprzypisane przez wywołanie funkcji DestroyMenu . W przeciwnym razie menu nadal istnieje w pamięci, nawet po zamknięciu aplikacji.

Index